İlkelerimiz

YEREL KATILIM

Yereldeki ihtiyaçları belirlemek, yörede yaşayanlara temas ederek, olabildiğince geniş bir paydaş yelpazesi ile projelere ve kaynak desteğine katılımlarını teşvik etmek. Yereldeki insanların farkındalık düzeylerini arttırarak projelerin sürdürülebilirliği ve sahiplenilmesini sağlamak.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

Yapılan çalışmaları ve içeriklerini, tecrübeleri, bilgi birikimini, süreçleri, bağışların ve bütçenin nasıl kullanıldığını, maddi ve manevi çıktıları, açık, net, anlaşılabilir bir şekilde tüm paydaşlarla paylaşma kültürü.

EKİP ÇALIŞMASI

Sorunları birlikte tespit etmek, çalışmalardaki sorumlulukları birlikte planlamak, yürütmek, düzenli bilgi aktarımlarımında ve geri bildirimde bulunmak, ‘’hepimiz için, hep birlikte’’ anlayışını sahiplenmek.

FARKLILIKLARA SAYGI

Farklılıkların toplumsal bir zenginlik olduğunu bilerek, eşitlik bilinciyle, toplumsal sorunların çözümü için çalışmak.

YAŞAM BOYU ÖĞRENME

Yeniliğe, geri bildirime, değişime ve sürekli gelişime açık olmak.