Biz Kimiz

Biz

Ordu’nun adil, yeşil, yaratıcı bir şehir olabilmesi amacıyla; Ordu’nun bugünü ve geleceğine bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif, turistik, çevresel, yenilikçi, katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde yön verebilmek,

Dünya kenti Ordu’nun, yaşanabilir bir şehir olması için mevcut ve olası kentsel sorunlara çevresel duyarlılığı ve yerel demokrasinin gelişimini gözeterek strateji, politika ve mekânsal projeler üretmeyi, bütüncül bir planlama anlayışı ortaya koyarak sağlamak,

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), bilimsel araştırma ve yayınlar ile teknolojik gelişmeler, deneyler ve uygulamalarda, alanında referans gösterilecek bir yapı kurup, akademi, bürokrasi, sivil toplum kuruluşları vb. iş birliklerini güçlendirmeye katkılar sunmak,

Yaşama dair istatistiklerle Ordu'da mikro ölçekte birincil ve ikincil kaynaklardan veri derleyen, analiz eden ve raporlayan; böylece karar alma mekanizmalarına veriye dayalı yönetim imkânı sunan ve aynı zamanda yayınladığı rapor, bülten, tablo ve endekslerle toplumsal farkındalığı derinleştirmeyi hedeflemek,

Beceri ve uzmanlıkları ile özellikle gençlerin esnek, eşitlikçi aktif işgücüne katılımlarına destek sağlayıp, ülkemizin demografik fırsat penceresini, küresel esnek işgücüne dönüştürmeye yönelik eğitsel, sportif, sosyal ve kültürel açılımlar sağlamak,

Ordu’nun geçmişine ve kültürel mirasına sahip çıkacak koruma ve yönetim anlayışını benimsemiş; tarihini, kültürünü, sanat değerlerini, doğasını koruyup yaşatmak ve güzelleştirilmesi için çalışmalarda bulunmak, bu konuda çalışacak kurum ve kuruluşları desteklemek,

Ordu'nun kültür ve sanat değerlerini, yeşil niteliklerini, denizini, su kaynaklarını ve doğasını, koruyup, yaşatmak, geliştirilmesini, güzelleştirilmesini ve temiz tutulmasını sağlamak;

Ordu halkını ve gençlerimizi, evrensel ve manevi değerlerle dolu, bilgili, kültürlü, bilim ve teknolojiye hâkim, şehircilik bilinci gelişkin, lider ruhlu, duyarlı, doğa, çevre, ağaç, deniz, su ve hayvan dostu, cesur vatandaşlar olarak geliştirmek ve onları evrensel değerler doğrultusunda korumak ve kollamak için gereken hizmetleri vermek.

Etki alanını memleket ve sanat odağından kurgulayıp dünyaya açılmak üzere çalışan toplum gönüllüleriyiz.