1) AMAÇ

İnsana, topluma yeni bir bakış ve yorumla yazmaya yönelen, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarının değerlendirilmesini amaç edinir.

2) KAPSAM

Güzel Ordu Öykü Yarışması Güzel Ordu Derneği tarafından düzenlenir.

3) YARIŞMANIN TÜRÜ

Öykü

4) KONU

Öykü yarışmamızın konusu ‘ÇOCUK HAKLARI’ dır.

Atılan her başarılı adım hem bizlere hem çocuklarımıza daha mutlu bir dünya sağlayacak, yapılan her yanlış ise bizleri daha karanlık ve mutsuz bir dünyaya mahkum edecek.

Uluslararası Çocuk Hakları Bildirgesi’nden bir kaç madde…

 • Çocukların gelir düzeyine ve nerde yaşadığına bakılmadan alması gereken eğitim hakkı
 • Güvenli bir ortamda yaşama, büyüme hakkı
 • Düşüncelerini özgürce konuşarak, yazarak anlatabilme hakkı
 • Çocukların düşüncelerine saygı gösterilmesi hakları
 • Bedensel, zihinsel şiddete karşı korunma hakları
 • Sağlık hizmeti alma hakkı
 • Çevre kirliliğinden, yetersiz beslenmeden korunma hakları
 • Zihinsel ve bedensel engelli çocukların her türlü eğitim, sağlık ve yaşam koşullarının ücretsiz şekilde sağlanması ile ilgili hakları
 • Çocukların uyuşturuculara karşı korunma hakları
 • Cinsel sömürüye karşı korunma hakları
 • Zorla çalıştırılamaya karşı korunma hakları…

Dünyamızı daha mutlu bir dünya yapma yolunda, olumlu veya olumsuz yaklaşımlardaki düşüncelerinizi içeren öykülerinizi yarışmamıza bekliyor ve bu anlamlı desteğiniz için sizleri şimdiden kutluyoruz.

 

5) KATILMA KOŞULLARI

5.1 Yarışma herkese açıktır.

5.2 Öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.

5.3 Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.4 Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.

5.5 Başvuru sahibi yukardaki şartları kabul etmiş sayılır.

5.6 Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu öyküler kitap haline getirilir.

 

6)YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR

6.1 Öykünün konusu ‘’Çocuk Hakları’’ ile alakalı olmalıdır. Türkçe yazılmalıdır. Türk dilinin özgünlüğü korunarak 5.000 ile 15.000 karakter (600-2000 sözcük) arasında yazılmış olmalıdır.

6.2 Yarışmaya katılacak öyküler; normal A4 boyutunda, 12 punto, 1.5 aralık bilgisayar oylumunda hazırlanarak 5 kopya halinde çıktı alınmalı, ayrıca bir CD’ye kaydedilip üzerinde isim yazmayan zarfa konularak teslim edilmelidir.

6.3 Yarışmacılar yarışma ile ilgili başvuru formunu doldurup imzalayacaktır.

6.4 Dosyanın sol üst köşesinde yarışmacının rumuzu yer almalıdır. Rumuz anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden, 6 (Altı) karakterle oluşacak şekilde belirlenebilir. (Örnek: A22Y1Z – DRM292 gibi)

Öz yaşam bilgisi kapalı bir zarfla dosyaya eklenmeli, öz yaşam times new roman, 12 punto 800 karakteri geçmemelidir.

Yarışmacılar doldurdukları başvuru formunu adres ve isimlerin olmadığı bir zarfın içine koymalıdır.

Yarışmaya katılacak 5 nüsha –ki tekrarla, üzerinde yazarına dair rumuzundan başka emare bulunmayan – ve başvuru formlu zarf, büyük bir zarf içinde aşağıdaki başvuru adresine taahhütlü olarak gönderilecektir.

Başvuru adresi ‘’ P.K 35 KADIKÖY/İSTANBUL’’ dur.

 

7) TAKVİM

7.1 Başvurular 2.EYLÜL.2018 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.

7.2 Yarışma sonuçları 15.Ekim.2018 tarihinde açıklanacaktır.

 

8) ÖDÜLLER

8.1 Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.

EN İYİ 3 ÖYKÜ

 1. 1.500 TL + Plaket + Kitap seti
 2. 1.000 TL + Plaket + Kitap Seti
 3. 500 TL + Plaket + Kitap seti

MANSİYON

İlk üçe girememiş fakat jüri tarafından değerli bulunan öykülere plaket ve kitap seti verilecektir.

8.2 Yurtdışından katılanlar hariç ödülü hak eden kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül Dernek uhdesinde kalır.

 

9) ÖZEL KOŞULLAR

9.1 Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, öykünün yasal sahibi olmalıdır.

9.2 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

9.3 Dernek Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve basılı materyallerde eserle birlikte Dernek logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.

9.4 Telif Hakları; Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen Dernek, sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile dereceye giren öyküleri kitap haline getirip basabilir.

 

10) YARIŞMA ŞARTNAMESİ VE BAŞVURU FORMUNA GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİNİN WEB SİTESİ OLAN www.gzlordu.org ADRESİNDEN ya da Facebook.com/gzlordu  ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

11) SEÇİCİLER KURULU

İBRAHİM DİZMAN

MELTEM VURAL

HİKMET PALA

SANİYE YURDAKUL

Merhaba