1)AMAÇ

Genç ve yetişkinlerin kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon niteliğindeki çalışmalarını desteklemeyi; kısa filmin önemini vurgulayıp gelişimine katkıda bulunmayı ve geleceğin sinemacıları olacak yeteneklerin keşfedilmesini hedeflemiştir.

2)KAPSAM

Güzel Ordu Kısa film Yarışması Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenir.

3)YARIŞMANIN TÜRÜ

Kısa Film ( Kurmaca )

4)KONU

Yarışmanın konusu ‘ÇOCUK HAKLARI’ ile ilgili olmalıdır.

Uluslararası Çocuk Hakları Bildirgesi’nden bir kaç madde.

 • Çocukların gelir düzeyine ve nerde yaşadığına bakılmadan alması gereken eğitim hakkı
 • Güvenli bir ortamda yaşama, büyüme hakkı
 • Düşüncelerini özgürce konuşarak, yazarak anlatabilme hakkı
 • Çocukların düşüncelerine saygı gösterilmesi hakları
 • Bedensel, zihinsel şiddete karşı korunma hakları
 • Sağlık hizmeti alma hakkı
 • Çevre kirliliğinden, yetersiz beslenmeden korunma hakları
 • Zihinsel ve bedensel engelli çocukların her türlü eğitim, sağlık ve yaşam koşullarının ücretsiz şekilde sağlanması ile ilgili hakları
 • Çocukların uyuşturuculara karşı korunma hakları
 • Cinsel sömürüye karşı korunma hakları
 • Zorla çalıştırılamaya karşı korunma hakları…

 

Dünyamızı daha mutlu bir dünya yapma yolunda, olumlu veya olumsuz yaklaşımlardaki düşüncelerinizi içeren kısa filmlerinizi yarışmamıza bekliyoruz.

 

5)KATILMA KOŞULLARI

5.1 Yarışma Kısa Filme ilgi duyan tüm sanatseverlere açıktır.

5.2 Filmler yalnızca DVD formatında 2 (iki) kopya olarak veya İnternete yüklenerek indirme linki kanalıyla gönderilmelidir. Filmlerin MPEG2 formatında en az 1920×1080 piksel boyutlarında, gösterime uygun görüntü ve ses niteliği taşıması ve dosya boyutunun en çok 2 GB olması zorunludur. Teknik sorunlar içeren (Yanlış kayıt, orantısal problemler, seste patlama veya bozukluklar v.b.) filmler, yarışma dışı bırakılır.

5.3 Yarışmacılar (bireysel veya yapım ekibi adına yönetmen) yarışmaya birden fazla yapıt ile katılabilirler.

5.4 Yarışmaya süresi (Ön ve arka jenerik süresi dahil) 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on) luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.

5.5 Yarışmaya gönderilen bütün filmler yarışma arşivinde saklanır.

5.6 Yarışmaya başvuran filmlerde özgün müzik kullanılması gereklidir. Özgün Müzik kullanılmadığı durumlarda telif hakkı sorunu bulunmadığına dair hak sahiplerinden alınmış ıslak imzalı muafiyet belgesi başvuruya eklenmelidir.

5.7 Yarışmaya, kurmaca türünde 01/01/2018 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.

5.8 Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak bu yıl katılmaya engel değildir.

5.9 Yarışmaya katılacak filmler için Son Teslim Tarihi 2.Eylül.2018’dir. Yarışmacılar, bu tarihe kadar başvurularını indirme linki wetransfer yolu ile göndermeleri gerekir.

* Başvuru Formu

* Eserin iki adet DVD kopyası

* Yapıtla ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğrafı (300 dpi)

* Filmin Künyesi

* Yönetmenin fotoğrafı ve 150 kelimeyi aşmayan özgeçmişi

* Filmin Sinopsis’i

* Filmin Afişi ile birlikte teslim etmiş olmalıdırlar.

DVD etiketlerinin üzerlerine ve fotoğrafların arka yüzeylerine yönetmenin adı-soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi bulunmalıdır.

5.10 Yarışmaya katılan filmler ön elemeden geçirilecek ve sonuçlar yarışmacıların mail adreslerine, derneğin web sitesinde duyurulacaktır. Jüri Kurulu, yarışma yönetimi içinden ya da dışından seçilecek uzmanlardan oluşur.

 

6)SEÇİCİLER KURULU (ANA JÜRİ) VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

6.1 Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) en az 5 üyeden oluşur ve Yarışma Yürütme Kurulu tarafından, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayıyla sinemacılar, kısa film yapımcı ve yönetmenleri, sinemayla ilgili dallarda akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film yarışmasının düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilir

6.2 Dernek yönetiminden 1 kişi ana jürinin doğal üyesidir.

6.3 Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) , filmleri izlemeye başlamadan önce Yarışma Yürütme Kurulu’ndan bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Kısa Film Yarışmasının kuralları ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçiciler Kurulu kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.

6.4 Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) üyeleri filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür. Seçiciler Kurulu ödüllere ilişkin kararlarını verirken, filmlerin “yaratıcı” , “sanatsal” niteliklerini gözeterek ödüllerin sahiplerini saptar.

6.5 En az 5 kişiden oluşan Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.

6.6 Seçiciler Kurulu kararlarını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklandığı basın duyurusundan önce Yarışma Yürütme Kurulu’na teslim eder.

7) ÖDÜLLER

7.1 Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) , yarışmaya kabul edilen kısa filmler arasından;

 1. 2.500 TL + Plaket
 2. 1.000 TL + Plaket
 3. 500 TL + Plaket

En iyi yönetmen / Plaket

7.2 Yurtdışından katılanlar hariç Ödülü hak eden kişi(ler), ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül Dernek uhdesinde kalır.

7.3 Yarışma sonuçları 15.Ekim.2018 tarihinde açıklanacaktır.

8) ÖZEL KOŞULLAR

8.1 Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır.

8.2 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

8.3 Dernek Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterimlerinde, eserle birlikte Dernek logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.

8.4 Telif ve Gösterim Hakları; Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen Dernek, sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan gösterimler yapabilir.

Film sahipleri Yarışma Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği program düzenine uymakla yükümlüdür.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ VE BAŞVURU FORMUNA GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİNİN WEB SİTESİ OLAN www.gzlordu.org veya facebook.com/gzlordu adresinden ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

9)SEÇİCİLER KURULU

* BESTE YAMALIOĞLU

* SEZGİ MENGİ

* AYSİM TÜRKMEN

* SEZEN KAYHAN

* UĞURCAN ATAOĞLU

Merhaba