1) AMAÇ

Çocuk hakları ile ilgili toplumda bilinç oluşturmak ve çocuk haklarının önemine dikkat çekmek

2) KONU VE KAPSAM

 1. GO Fotoğraf yarışmasının konusu ‘’ÇOCUK HAKLARI KARELERİ’’ olarak belirlenmiştir.

Çekilecek fotoğraflar üzerinden bugün yaşanan aksaklıkların tespit edilmesi, bizlere bu yanlışlara müdahale etme ve onları düzeltebilme yolunu açacaktır. Bu hedef doğrultusunda Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği olarak bu sene ikincisini gerçekleştireceğimiz ödüllü fotoğraf yarışmamızın konusunu “Çocuk Hakları Kareleri” olarak belirledik.

Atılan her başarılı adım hem bizlere hem çocuklarımıza daha mutlu bir dünya sağlayacak, yapılan her yanlış ise bizleri daha karanlık ve mutsuz bir dünyaya mahkum edecektir.

Uluslararası Çocuk Hakları Bildirgesi’nden bir kaç madde

 • Çocukların gelir düzeyine ve nerde yaşadığına bakılmadan alması gereken eğitim hakkı
 • Güvenli bir ortamda yaşama, büyüme hakkı
 • Düşüncelerini özgürce konuşarak, yazarak anlatabilme hakkı
 • Çocukların düşüncelerine saygı gösterilmesi hakları
 • Bedensel, zihinsel şiddete karşı korunma hakları
 • Sağlık hizmeti alma hakkı
 • Çevre kirliliğinden, yetersiz beslenmeden korunma hakları
 • Zihinsel ve bedensel engelli çocukların her türlü eğitim, sağlık ve yaşam koşullarının ücretsiz şekilde sağlanması ile ilgili hakları
 • Çocukların uyuşturuculara karşı korunma hakları
 • Cinsel sömürüye karşı korunma hakları
 • Zorla çalıştırılamaya karşı korunma hakları…

 

Dünyamızı daha mutlu bir dünya yapma yolunda, olumlu veya olumsuz yaklaşımlardaki düşüncelerinizi içeren değerli fotoğraflarınızı yarışmamıza bekliyor ve bu anlamlı desteğiniz için sizleri şimdiden kutluyoruz.

 

3) YARIŞMANIN TÜRÜ

Sayısal (Dijital) Renkli fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir.

4) KATILMA KOŞULLARI

4.1 Yarışma herkese açıktır.

4.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4.3 Her katılımcı en fazla 6 (Altı) adet Renkli eserle yarışmaya katılabilir.

4.4 Daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül almış fotoğraflar gönderilemez.

4.5 Fotoğraflar 1.Ağustos.2018 / 30.Ağustos.2018 tarihleri arasında www.gzlordu.org adresine online (çevrimiçi) olarak yüklenerek gönderilecektir.

4.6- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

4.7- Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.

4.8- Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.

4.9- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

4.10- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

4.11- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

4.12- Yarışmada ödül alan eserler Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin http://www.gzlordu.org web sitesinde yayınlanacaktır.

4.13- Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar sistemden silinecektir

4.14- Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Seçici Kurul kararları geçerlidir.

4.15- Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri CD/DVD veya internet yoluyla teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.

 

5) KULLANIM HAKLARI

Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Fotoğrafların kullanım hakları Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’ne ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğine izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir.

 

6) FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ

6.1 Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

6.2 Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

6.3 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

6.4 Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

6.5 Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ahmet Serkan Korkmaz” için ahser veya aserk veya askor gibi).

6.6 Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Dijital Color için DC yazılmalıdır).

6.7 Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.

6.8 Fotoğrafın çekildiği yer adı küçük harflerle toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ahmet Serkan Korkmaz” isimli katılımcının 2016’da Ordu’da çektiği “Yamaç Paraşütü” adlı 1 no’lu fotoğrafının adı; “TRahserDC1_ordu_yamac_parasutu” olur.

 

7) FOTOĞRAF GÖNDERİMİ

7.1 Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://www.gzlordu.org adresinden yüklenecektir.

7.2 Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.

7.3 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.

7.4 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.

7.5 Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.

7.6 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde www.gzlordu.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

 

8) TAKVİM

8.1 Başvurular 2.Eylül..2018 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.

8.2 Sonuçlar 15.Ekim.2018 tarihinde açıklanacaktır.

 

9) ÖDÜLLER

9.1 Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.

EN İYİ 3 FOTOĞRAF

 1. 1.500 TL + Plaket
 2. 1.000 TL + Plaket
 3. 500 TL + Plaket

 

10) SERGİLEME

10.1 Sergilemeye değer bulunan fotoğraflar için kişilerin adına düzenlenmiş özel katılım belgesi ile fotoğraf başına 50 TL verilecektir.

10.2 Yurtdışından katılanlar hariç ödülü hak eden kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmalıdır.

 

 

11) ÖZEL KOŞULLAR

11.1 Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, fotoğrafların yasal sahibi olmalıdır.

11.2 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

11.3 Dernek Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve basılı materyallerde eserle birlikte Dernek logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.

 

12) YARIŞMA ŞARTNAMESİ VE BAŞVURU FORMUNA GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİNİN WEB SİTESİ OLAN www.gzlordu.org ADRESİNDEN VEYA Facebook.com/gzlordu ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

13) SEÇİCİLER KURULU

 • GÖKHAN KIRCA
 • RECEP KÖROĞLU
 • EMİN ÖZTÜRK
Merhaba