Güzel Ordu ailemize, derneğimize giriş aidatı olarak 400 TL, yıllık aidat olarak 600 TL toplamda 1.000 TL ödeyerek kurumsal üye olabilirsiniz. Kurumsal üye olan kurumlar genel kurullarda oy hakkına sahip olup bildireceği bir isimle genel kurula katılabilirler.

Merhaba