Yusuf Özkan

Çiftçilikle uğraşan bir ailenin ilk çocuğu olarak 1955 yılında Ordu’da doğdu.

İlkokulu köyde tamamlayıp, 1973 yılında Ordu lisesinden mezun oldu. 1974 yılında İ.D.M.M.A/İnşaat bölümünü kazanıp1984 yılında Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. Mezun olmadan önce kendi işletmesini kurdu. Halen kendi işletmesinde mühendislik, danışmanlık, müşavirlik işleri yapmaktadır.

Yirmi yıldır Ordu’ya periyodik olarak dost, arkadaş ve tanıdıklarını götürerek olagelen güzellikleri ve çirkinlikleri onlarla paylaşmaktadır. Halk müziği, doğa ve arı-bal hobisidir.

Ordu aşığıdır, evlidir, Özne’nin babasıdır.

Merhaba