Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Atatürk’ün Ordu’yu ziyaretinin 92.yıldönümü günü olan 19.Eylül.2016 tarihinde İstanbul’da Canan Kaftancıoğlu, Tevfik Serdar Köksal, Uğurcan Ataoğlu, Hasan Ersoy, Saniye Yurdakul, Aysel Can Ekşi, H.Engin Çebi, Murat Köksal tarafından kurulmuştur.

Dernek, çok sesliliğe önem veren bir anlayışla yerel, ulusal ve evrensel değerler ışığında, kültürel, sanatsal, sportif, turistik ve çevresel çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek seviyede ürün ve hizmetler sunarak Ordu’nun kültürel ve sanatsal değerlerini geliştirmek, tanıtılması ve yaşatılmasına katkı sağlamak, kültürel mirasın algılanması, kayda geçirilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde geliştirilerek aktarılmasına destek vermek, tarihi, coğrafi ve kültürel güzelliklerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yardımcı olmak,  gençleri, engellileri ve her yaştaki insanı spor yapmaya teşvik etmek, gençleri bu alanlarda desteklemek, ihtiyacı olan başarılı gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak burslar temin etmek, sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik alanında sürdürülebilir işler yapmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, sanatın gücü ile toplumsal barışın ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Merhaba