2. Olağan Genel Kurul Daveti

 In Uncategorized

GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
2. OLAĞAN GENEL KURULU 

 

Sayın Üyemiz;

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

 

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Divan heyetinin seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan vekili, 1 Yazman)
 3. Saygı Duruşu
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi
 5. 2020 yılı Gelir Gider hesabının (Bilanço) okunması, müzakeresi
 6. Denetleme Kurulunun raporunun okunması,
 7. Yönetim Kurulunun ibrası
 8. Denetleme Kurulunun ibrası
 9. 01 Ocak 2021 / 31 Aralık 2021 tahmini bütçesinin sunumu, görüşülmesi ve onayı (Fasıllar arası aktarma yetkisi Yönetim Kurulunda olmak kaydıyla)
 10. Dernek İktisadi işletmesinin açılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğimiz üyeleri tarafından kurulan Güzel Ordu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine üye olma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
 12. Sahne sanatları yapabileceğimiz bir salon için gerekli yerlerin araştırılması ve derneğe kazandırılması ile ilgili çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi
 13. Seçimler ( Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu)
 14. Dilek ve temenniler
 15. Kapanış
Merhaba