1.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

 In Uncategorized

KONU : 1.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TARİH : 11.MART.2018 PAZAR

SAAT : 12:00

YER : DERNEK MERKEZİ

GÜNDEM

1) AÇILIŞ VE YOKLAMA
2) DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİ (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Yazman)
3) SAYGI DURUŞU
4) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MÜZAKERESİ
5) DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE MÜZAKERESİ
6) YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN AYRI AYRI İBRASI
7) 2018 YILI TAHMİNİ BÜTÇENİN SUNUMU, MÜZAKERESİ VE ONAYI (Fasıllar arası aktarma yetkisi yönetim kurulunda olmak kaydıyla)
8) YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ SEÇİMİ
9) DİLEK VE TEMENNİLER
10) KAPANIŞ

Merhaba